Komunikat nr 1/2023
Dodane przez Zawada dnia Grudzień 15 2023 14:51:46

Komunikat nr 1/23
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ProCAx
10 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia ProCAx za rok 2022 oraz przeprowadzenie wyborów do władz stowarzyszenia ogłaszamy:
1. W oparciu o doświadczenia ostatnich lat, udostepnienie dokumentów zebrania oraz udział w zebraniu
i głosowania zostaną zrealizowane internetowo
2. Dokumenty bilansu oraz kandydatury osób do władz stowarzyszenia zostaną umieszczone na stronie www.walne.procax.org.pl. Warunkiem dostępu jest wcześniejsze zalogowanie 
(ustalenie hasła – dotyczy członków którzy nie logowali się we wcześniejszych zebraniach). Możliwe jest składanie poprzez stronę walnego propozycji własnych kandydatów (z dodaniem nazwiska i krótkiej charakterystyki).
3. Dokumenty dotyczące Walnego zebrania będą do wglądu na stronie od 20.12.2023 r.
4. Dyskusja nad bilansem, sprawozdaniem i planami działalności Stowarzyszenia będzie możliwa w czasie internetowego udziału w zebraniu po zalogowaniu (linki do udziału w zebraniu i głosowań będą na stronie www.walne.procax.org.pl)
5. Termin głosowania: od 10.01.2024r do 14.01.2024r (96 godz.)
UWAGA: TYLKO w tym terminie oddane GŁOSY będą uznane za WAŻNE.
7. Przyjmujemy, że taka formuła zebrania internetowego może być traktowana równocześnie jako I i II termin i jako czas rozpoczęcia ustalamy 10.01.2024r. godz.17.00. Prosimy członków Stowarzyszenia o liczny udział w dyskusji i głosowaniu.

UWAGAZgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:

1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w głosowaniu podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO") oraz innym obowiązującym w tym zakresie przepisom wspólnotowym i krajowym
2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" z siedzibą w Warszawie ul. Wiśniowa 56.
3. ADO oświadcza, że w sprawie dostępu do przekazanych danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia należy się kontaktować pocztą elektroniczną pod adresem: procax@procax.org.pl
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z udziałem uczestnika w głosowaniu. 
6. Przetwarzaniu podlegać będą dane osobowe przekazane przez uczestnika w formularzu głosowania przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt. 5. 
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób, z którym wiązałoby się zautomatyzowanie podejmowania decyzji wobec uczestnika. 
8. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.


Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia ProCAx


 


Zebranie na Google Meet – po pobraniu linku


2 głosowania (uchwały i wybory) na formsie – po pobraniu linku